Movie Title Magic Lamp(2000)
Artists Jayaram,Jagathy,Janardhanan,Kalabhavan Mani,
Augustine,Lalitha.K.P.A.C,Meena,Paul C I
Direction Haridas.K.K

Back